Slovník pojmů

b
 • benefit - výhoda
 • Bonita - důvěryhodnost ekonomického subjektu (firmy, jednotlivce, ale i obce nebo státu) na finančním trhu (platební schopnost)
 • břemena - Pro účely kurzu: Věcná břemena patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci, a pro vlastníka věci to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet. (Zdroj – Wikipedie)
c
 • Cardone - Grant Cardone je nejprodávanějším autorem pravidel 10X a Když nejsi první, tak jsi poslední, stejně jako trenéra prodeje, řečníka a podnikatele, který pracoval v oblasti nemovitostí a automobilového průmyslu. Grant Cardone je realitní magnát, který od nuly vybudoval své portfolio nemovitostí pro více rodin v hodnotě 1,9 miliardy dolarů. Kromě toho byl časopisem Forbes jmenován marketérem číslo 1, kterého lze v roce 2017 sledovat. (Zdroj, překlad – https://grantcardone.com)
č
 • časový test - Za časový test je označována doba vlastnění nemovitosti, po jejíž uplynutí je zisk z prodeje této nemovitosti osvobozen od daně.
d
 • DPP - dohoda o provedení práce
 • Družstevní - Bytové družstvo Bytové družstvo (§ 727–757 ZOK) může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. Za podmínek stanovených zákonem může provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má pouze doplňkový nebo vedlejší charakter. Firma bytového družstva obsahuje označení „bytové družstvo“. (Zdroj – Wikipedie)
 • DSTI - Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) je poměr ročních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) a jeho ročního čistého příjmu. Zjednodušeně řečeno jde o poměr mezi celkovou výší všech měsíčních splátek a čistým měsíčním příjmem žadatele o úvěr.ČNB doporučuje, aby tento ukazatel nepřesáhl hodnotu 50 % u více než 5 % objemu nových úvěrů. Banky poskytující úvěry by měly brát toto doporučení České národní banky v potaz.Již v případě, kdy žadatel o úvěr vydává na splacení dluhů více než 40 % čistého měsíčního příjmu, nicméně vystavuje sebe a poskytovatele úvěru značnému riziku nesplacení úvěru při nepříznivé situaci v budoucnosti. Tou může být například snížení jeho čistého příjmu nebo zvýšení úrokových nákladů z celkového zadlužení. (zdroj ČNB)
 • DTI - Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. ČNB v současnosti nestanovuje horní hranici tohoto ukazatele, při níž by se úvěr neměl být poskytnut. Zároveň však dlouhodobě upozorňuje na to, že riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu. Dále ho zvyšuje pravděpodobnost, že bude žadatel vystaven nepříznivé životní situaci. Tou může být například snížení jeho čistého příjmu nebo zvýšení úrokových nákladů z celkového zadlužení. (zdroj ČNB)
 • dynamický rozsah - Ve fotografii je to rozsah světla od nejtmavšího místa až po nejsvětlejší místo.
 • Dynamický rozsah - U fotoaparátů nebo kamer jde o podíl jasu nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu, které je schopen přístroj zachytit (viz rozsah expozice). (Zdroj – Wikipedie)
e
 • Evidenční list - Základní přehled informací o bytové jednotce a přehled plateb za byt. Obsahuje platby, které jsou fixní (platba do fondu oprav, platba za správu domu, pojištění, mzdy SVJ, odečty vodoměrů…) a dále pak obsahuje předpis záloh na služby, které se vyúčtovávají po skončení vyúčtovacího období (např. teplo, teplá voda, studená voda, výtah, společná elektřina v domě, …). Vyúčtovací období je ke 31.12. Někdy je také nazýván předpis nebo předpis záloh.
f
 • faktor - činitel uplatňující se v nějakém procesu (Zdroj – slovník ČJ)
 • Finanční páka - použití malého objemu vlastního kapitálu a použítí většího objemu cizích zdrojů na financování investice
 • Finanční páka - Principem finančního pákového efektu (v angličtině leverage) je použití malého objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu na financování investice. Tato praxe může umocnit zisk (ale také ztrátu). (Zdroj – Wikipedie)
 • Fixní platby - Platby, které jsou pevně stanovené a nevyúčtovávají se.
 • fond oprav - Fond oprav je zásoba peněz, ze které SVJ hradí náklady spojené se správou domu a pozemku.
 • fórum - Internetová diskuse je stránka (místo) na internetu, kam lidé vkládají své názory a reakce a ty se následně na stránce zobrazují. Přispěvatelé nemusí být ke stránce připojeni současně a reagovat bezprostředně, ale mohou reagovat i s odstupem mnoha dní či měsíců. (Zdroj – Wikipedie)
g
 • GDPR - Z angličtiny (General Data Protection Regulation) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
h
 • HDR - HDR (High Dynamic Range) – vysoký dynamický rozsah (zobrazení), rozsah expozice je technologie, která umožňuje větší, rozšířenou reprodukci rozsahu osvětlení a zastínění částí scény snímku mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem snímku, než je možné u normální snímací techniky bez tohoto postupu. Používá se ve fotografii, počítačové grafice a zpracování obrazu. (zdroj Wikipedie)
 • Hledáček - Hledáček je součást fotoaparátu nebo filmové kamery umožňující kontrolu snímané scény. (Zdroj – Wikipedie)
 • Hodnota zástavy - Je hodnota nemovitosti, kterou stanovuje interní nebo externí odhadce banky a ze které banka vychází při poskytování hypotečního úvěru. Zástavní hodnota pro banku se nemusí vždy rovnat tržní ceně nemovitosti, odhadce banky se snaží zpravidla určit cenu obvyklou v čase a místě.
 • Hypotéka - Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem (hypotéka = zástava) k nemovitosti. Nejčastěji je využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu (účelová hypotéka). Méně běžné je poskytnutí nemovitosti jako záruky za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka.
i
 • inflace - Inflace je u většiny ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává míra inflace, která se vypočítává jako poměr vybraného cenového indexu na konci a na začátku období. Nejpoužívanějšími cenovými indexy jsou index spotřebitelských cen, index cen výrobců a deflátor HDP. Ekonomové se obecně shodují v názoru, že vysoká míra inflace je způsobena nadměrným růstem peněžní zásoby. (Zdroj – Wikipedie)
 • Intenzivně - Význam: mohutný, silný, výkonný, účinný
 • Investor - Investor je investiční fond, banka, penzijní fond, pojišťovna nebo fyzická osoba, která vyhledává optimální způsob, jak zhodnotit své dočasně volné finanční prostředky. Při rozhodování o volbě investice zvažuje investor míru rizika, likviditu a očekávanou výši výnosu. (Zdroj – Wikipedie)
j
 • JPG - JPEG (anglická výslovnost [ˌdžeiˈpeg], užívají se též počeštěné výslovnosti jépeg nebo jpeg) je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě. Formát souboru, který tuto kompresi používá, se také běžně nazývá JPEG. Nejrozšířenější příponou tohoto formátu je .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe, event. tato jména psána velkými písmeny. (Zdroj – Wikipedie)
k
 • Katastr - Katastr – soupis pozemků s detaily o vlastnictví sloužící jako podklad pro míru zdanění (Zdroj – Wikipedie)
 • kolky - cenná známka na zaplacení některých poplatků, například na KN
 • Kompaktní fotoaparát - Kompaktní fotoaparát, zvaný „kompakt“ je typ fotoaparátu (filmového nebo digitálního), který je svými rozměry skutečně kompaktní (malé rozměry, snadno uložitelný). V dnešní době jsou vyráběny téměř jen digitální fotoaparáty, z nichž kompaktní jsou nejvíce masově rozšířené. Jejich základními rysy jsou tedy malé (kapesní) rozměry, jednoduché použití a nevýměnné části (objektivy, blesky a akupacky). Ovšem existují i profesionálnější verze kompaktů, které mají připojitelné externí blesky, akupacky či dokonce výměnné objektivy. (Zdroj – Wikipedie)
 • Kompetentní - Řádně způsobilý. Kompetentní člověk má znalosti, schopnosti a dovednosti a případně také oprávnění něco dělat.
 • Kompetentní - Řádně oprávněný nebo způsobilý. Kompetentní člověk má znalosti, schopnosti a dovednosti a případně také oprávnění něco dělat.
 • kontrast - Pro potřeby kurzu – rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem fotografie
 • korekce - oprava, úprava
 • Korekce svislic - Objektivy fotoaprátů nezobrazí svislé hrany vždy všechny zcela správně, kvůli optice dochází ke zkreslení a hrany se sbíhají. V softwaru na úpravu fotografií je možné svislice vyrovnat tak, aby byly všechny správně svislé.
 • kritéria - měřítko, hledisko, podle něhož posuzujeme, srovnáváme více jevů (Zdroj – nechybujte.cz)
 • kritika - Vyčítání chyb a pod.. Kritika (z řeckého krinein a kritiké techné, umění rozlišovat a posuzovat) znamená jako činnost hodnocení, posouzení, ocenění. (Zdroj – Wikipedie)
 • Kyiosaki - Robert Toru Kiyosaki (narozen 8. dubna 1947) je americký podnikatel a autor. Kiyosaki je zakladatelem společnosti Rich Global LLC a společnosti Rich Dad Company, soukromé finanční vzdělávací společnosti, která poskytuje osobní finance a obchodní vzdělávání lidem prostřednictvím knih a videí. Hlavní výnosy společnosti pocházejí od franšízantů na seminářích Rich Dad, které jsou organizovány nezávislými osobami, které za poplatek používají značku Kiyosaki. Je také tvůrcem desek Cashflow a softwarových her pro vzdělávání dospělých a dětí o podnikání a finanční koncepce. (Zdroj – Wikipedie)
l
 • LED - LED (zkratka z anglického Light-Emitting Diode, česky elektroluminiscenční (elektroluminiscence – jev při, kterém dochází ve vhodném materiálu k přeměně elektrické energie na světlo) dioda (elektronická součástka s dvěma elektrodami, sloužící převážně jako usměrňovač), též světelná dioda, svítivá dioda, slangově ledka, ojediněle svítivka) je v elektrotechnice označení pro diodu, která emituje (vyzařuje) světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření, čímž se liší od standardní diody. Díky snížení ceny a vyšší účinnosti převodu elektrické energie na světlo jsou LED po roce 2020 využívány jako náhrada žárovek a zářivek v domácnostech, autech i v průmyslu.
 • lokality - Místa v dané oblasti. V našem případě jsou to místa, kde budeme nakupovat byty, protože se v daném místě dají dobře pronajímat.
 • LTV - Loan to value (LTV) v překladu znamená „úvěr k hodnotě“. Jedná se o finanční výraz vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Udává se často v kombinaci s číselnou hodnotou Např. obecně používaný výraz “osmdesátiprocentní hypotéka” je tedy formálně nazývána jako LTV 80. (zdroj Wikipedia)
m
 • makléř - Realitní makléř je osoba, která zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí. (Zdroj – Wikipedie)
 • mašinek - Ve smyslu tohoto kurzu se mašinkou myslí něco co funguje samo, co samo přináší zisk. Mašinka na peníze, stroj na peníze, funguje sám a přináší pravidelný zisk, aniž by mu člověk musel věnovat velkou pozornost. V ideálním případě mašinka na peníze přináší peníze zcela bez pozornosti investora.
 • MHD - Městská hromadná doprava
 • Musk - Elon Reeve Musk (* 28. června1971Pretorie) je americkýpodnikatel, inženýr a filantrop. Založil kosmickou společnost SpaceX a automobilku Tesla, kterou nyní jako CEO řídí. V minulosti spoluvlastnil internetový platební systém PayPal. V lednu 2021 jej agentura Bloomberg poprvé označila za nejbohatšího člověka světa, s majetkem převyšujícím 200 miliard dolarů.[1][2] (Zdroj – Wikipedie)
n
 • Napoleon Hill - Napoleon Hill (26. října 1883 Pound, Virginie – 8. listopadu 1970 Greenville, Jižní Karolína) byl americký spisovatel, který byl jedním z prvních producentů moderního žánru literatury věnované osobnímu úspěchu. Jeho nejznámější kniha, Myšlením k bohatství (v orig. Think and Grow Rich), je jednou z nejprodávanějších knih všech dob. V Americe podle Hilla lidé mohou věřit, čemu chtějí věřit, a to je to, co odlišuje Spojené státy od všech ostatních zemí na světě. Hillova práce zkoumala sílu osobních přesvědčení a to, jakou roli hrají v osobním úspěchu. Hillovým charakteristickým vyjádřením je: „Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout“. Hillovy knihy se věnují tomu, jak vzniká úspěch, a vzorci, který jej umožní dosáhnout průměrnému člověku. Hill nazval své učení „filozofie úspěchu“. Tajemství úspěchu bylo ve svůdné formě nabídnuto čtenářům knihy Myšlením k bohatství a nebylo vysloveno přímo, neboť Hill cítil, že jeho postupné poodhalování čtenářem samotným tomuto čtenáři přinese největší užitek. Hillových knih byly prodány miliony výtisků. (Zdroj – Wikipedie)
 • Negativní - nedobrý, nesouhlasný či špatný
 • nivelizační hmota - Hmota používaná na nivelaci. Nivelace (z franc. nivelle, vodováha) znamená postup na vytyčování vodorovné roviny a měření výškových rozdílů v terénu pomocí nivelačního přístroje. Používá se zejména v geodézii a ve stavebnictví. (Zdroj – Wikipedie)
o
 • Odpisy - Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za určité období. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv), jedná se o náklad. Smyslem odpisování je rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale poměrně po celou dobu životnosti majetku. Odpisy se používají pouze pro dlouhodobý majetek, který se odepisuje do výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny, a to buď rovnoměrně nebo zrychleně (metoda zvolená na počátku se musí dodržet po celou dobu odpisování). (Zdroj – Wikipedie)
 • Osoboměsíce - Termín, který je používán na evidenčních listech nebo vyúčtováních záloh na služby a určuje počet osob krát počet měsíců užívání bytu v účtovacím období.
p
 • podílník - Někdo, kdo vlastní jistou část něčeho, určitý podíl.
 • pozitiva - Kladné stránky věci, události, osoby atd.
 • přepal - Ve fotografi se tak nazývá místo na snímku kde bylo při fotografování tolik světla, že čip fotoaparátu byl “oslněný” a nezaznamenal tedy žádnou informaci. Místo na snímku je pouze bílé – tzv. přepálené. Fotografii, která obsahuje “přepal” se také jinak říká přeexponovaná fotografie.
 • Produktivní - schpný něco vytvářet, vyrábět, pěstovat
 • profesionální - Profesionál (z latinského professio a to z latinského profiteor) má v češtině dva základní významy: profesionál je jednak člověk, který dostává za svou činnost finanční odměnu (opak: amatér, což se používá hlavně ve sportu, anebo dobrovolník), a jednak ten, kdo je kvalifikovaný a schopný svou činnost vykonávat kvalitně (opak: laik či nekvalifikovaná osoba). (Zdroj – Wikipedie)
r
 • RAW - RAW (z anglického raw, což je surový, nezpracovaný) je soubor obsahující minimálně zpracovaná data ze snímače digitálního fotoaparátu. RAW není přímo souborový formát, ale spíše třída (či klasifikace) souborových formátů, protože každý výrobce implementuje jiný formát RAW souborů. Každý z RAW formátů má svoji příponu v názvu souborů, podle které je lze identifikovat. Canon označuje svoje RAW soubory příponami .crw a .cr2, Nikon .nef, Olympus .orf, Minolta .mrw, Panasonic .raw atd. RAW soubory jsou digitální obdobou negativů, takzvaný digitální originál, tzn. RAW soubor není přímo použitelný jako obrázek, ale obsahuje všechny potřebné informace k jeho vytvoření. RAW formát je preferován především profesionálními fotografy a nadšenci, protože má větší možnosti bezeztrátových úprav než formáty JPEG. Mezi tyto úpravy patří především korekce expozice, vyvážení bílé, úprava tonality apod. Ovšem ani formáty RAW nemusejí být bezztrátové. Některé formáty jsou již ze senzoru uloženy v redukované bitové hloubce. Je to například formát .arw od Sony.[1] (Zdroj – Wikipedie)
 • reakce - odezva na nějaký podnět
 • Refinanc - Refinancování hypotéky znamená splacení stávajícího hypotečního úvěru novým hypotečním úvěrem s odlišnými, zpravidla výhodnějšími podmínkami a nižší úrokovou sazbou. (Zdroj – Wikipedie)
 • Retuše - Retušování (od slova retuš) je označení pro provádění vizuálních úprav obrázku či fotografií. “Retušovat” znamená přikrášlovat, provádět dodatečné úpravu daného grafického díla (fotografie, obrázku, malby apod.). (Zdroj – IT Slovník)
 • revize - Revize, z latinského re-visio, významem (opětovné) přezkoumání, prohlédnutí. Provádí odborník, který pro majitele nemovitosti vystaví potvrzení o revizi s datem provedení revize.
 • Rozúčtování - Rozúčtovánín je vyčíslení výše nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb. Provádí se před samotným vyúčtováním záloh na služby.
s
 • sejf - Cizím slovem trezor nebo také sejf označujeme různé z hlediska účelu značně podobné objekty, které většinou slouží ke stejnému nebo velmi podobnému účelu – totiž k bezpečnému dlouhodobému skladování cenných předmětů (peníze, drahé kovy, umělecká díla, cenné listiny, šperky apod.). (Zdroj – Wikipedie)
 • Software - Software (též česky programové vybavení, někdy psáno též počeštěně softvér)[1] je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. (Zdroj – Wikipedie)
 • Solar City - SolarCity Corporation je dceřinou společností Tesla, Inc., která vyvíjí a prodává solární panely a solární střešní tašky. Sídlí v Fremontu v Kalifornii. Po akvizici v roce 2016 se všechny produkty a služby efektivně prodávají prostřednictvím webových stránek společnosti Tesla. [2] Společnost ve spolupráci se společností Panasonic vyrábí komponenty solárních modulů v továrně Tesla Giga New York, v newyorském Buffalu. V srpnu 2019 společnost Tesla oznámila, že začne pronajímat solární systémy zákazníkům v šesti státech od 50 $ měsíčně, a to v plánu na podporu solárních systémů pro bydlení. [3] V červenci 2020 společnost Tesla prohlásila, že „společnost Tesla Solar je nejlevnější solární energií ve Spojených státech“ s cenou 1,49 USD za watt pro solární panely, pokud zahrnuje federální daňové úlevy. [4] (Zdroj – Wikipedie)
 • SpaceX - SpaceX, je americká technologická společnost působící v aerokosmickém průmyslu, kterou v roce 2002 založil Elon Musk z peněz, které vydělal na prodeji svého podílu v systému PayPal. Společnost vyvinula raketové nosiče Falcon 1, Falcon 9, těžkou nosnou raketu Falcon Heavy a kosmickou loď Dragon a začala s komerčním vypouštěním telekomunikačních družic. Dále vyvíjí druhou generaci lodi Dragon, Dragon 2, která bude mít jak nákladní, tak i pilotovanou verzi a supertěžký raketový systém Starship. Dle vyjádření Elona Muska má být cílem společnosti významně snížit náklady na cestu do vesmíru a tím umožnit lidstvu kolonizaci Marsu. (Zdroj – Wikipedie)
 • Srealit - Sreality.cz – internetový portál s rozsáhlou nabídkou nemovitostí
 • suterén - podzemní podlaží domu
 • SV - Studená voda
 • Systematickou - dělanou podle určitého systému, stanoveného postupu – plánu, plánovitě, soustavně
š
 • štěnice - Štěnice (Cimex) je rod polokřídlého hmyzu. Jedná se o parazity, specializované na různé druhy živočichů. Je to noční živočich. Živí se krví teplokrevných živočichů. Hostitele napadá v noci, vyhledává ho po čichu. Na člověku parazituje štěnice postelní, někdy též uváděná jako „domácí“. (Zdroj – Wikipedie)
t
 • Tesla - Tesla Inc. (do 1. února 2017 Tesla Motors[4]) je americká automobilka a energetická společnost sídlící v Palo Alto v Kalifornii, v oblasti Silicon Valley. Tesla navrhuje, vyrábí a prodává elektromobily, domácí úložiště elektrické energie Powerwall, komerční úložiště Powerpack a solární střešní tašky. Firmu založili Martin Eberhard a Marc Tarpenning v roce 2003 a pojmenovali ji po elektroinženýrovi a fyzikovi Nikolovi Teslovi. Krátce na to se k firmě připojili Elon Musk, JB Straubel a Ian Wright. Automobilka se poprvé dostala do veřejného povědomí v roce 2008, kdy začala s výrobou svého prvního sportovního elektromobilu Tesla Roadster. V současnosti tvoří nabídku firmy luxusní sedan Model S, elektrické SUV Model X a levnější Model 3.  Od prvního prodeje modelu Roadster v roce 2008 do března 2020 prodala Tesla Motors již více jak 1 000 000 elektrických automobilů.[5] Současná kapacita čínské továrny v Šanghaji je odhadována na 150 tisíc vozů ročně. Továrna ve Fremontu zvládne vyrobit půl milionu vozů ročně. (Zdroj – Wikipedie)
 • Trump - Donald John Trump (* 14. června1946New York) je americký republikánskýpolitik, v letech 2017–2021 prezident Spojených států, podnikatel a bývalá televizní osobnost. Do Bílého domu nastoupil roku 2017 ve věku 70 let jako do té doby nejstarší zvolený prezident, když ve volbách roku 2016 zvítězil nad kandidátkou Demokratické stranyHillary Clintonovou.[p 1] Je zároveň nejbohatším člověkem v historii, který se stal prezidentem USA[4][5] a prvním mužem v úřadu bez předchozí zkušenosti s politickou či armádní funkcí.[6]Je jedním z pěti amerických prezidentů, pro jejichž protikandidáta hlasovalo více voličů, ale získali většinu ve sboru volitelů. (Zdroj – Wikipedie)
 • TUV - Teplá užitková voda
 • TUV - Zkratka pro teplou užitkovou vodu. Je to vlastně studená voda, která se dále ohřeje na teplou. Tuto zkratku můžete vidět na evidenčním listu či vyúčtování záloh na služby.
 • TV - Teplá voda
 • Tým - pracovní kolektiv (skupina lidí, kteří pracují na společném cíli)
v
 • vrak - Vrak může být: poškozený nebo vyřazený automobil, letadlo nebo jiný dopravní prostředek lodní vrak – zbytky potopené lodi na mořském dně v přeneseném smyslu: pejorativní označení pro výrazně zastaralý, zničený, nemoderní nebo opotřebený stroj (Zdroj – Wikipedie)
 • vybydlený - nešetrným užíváním nebo zanedbáním údržby učinit neobyvatelným (Zdroj – Wikipedie)
 • výnos - hmotný nebo peněžitý výsledek nějaké práce, vytěžené množství (slovník ČJ)
 • Vyúčtování - Vyúčtování je vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a zaplacených záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období. Zde tedy porovnáme, kolik nám nájemce zaplatil za určitou službu na zálohách a za kolik peněz tuto službu skutečně spotřeboval. Porovnáním těchto dvou hodnot nám vyjde případný přeplatek nebo nedoplatek.
 • vzorec - Vzorec je stručné písemné, formalizované, zvláště symbolické vyjádření určitého vztahu. Používá se především ve vědách. Příkladem mohou být rozličné matematické, fyzikální či chemické vzorce. Některá zvlášť elegantní vyjádření se prosadila i do veřejného povědomí. Tisknou se na trička, nádobí apod. Velmi známým je např. Einsteinův vzorec vyjadřující ekvivalenci hmoty a energie: E = mc² (Zdroj – Wikipedie)
z
 • Záloha - Záloha je peněžní částka, kterou zákazník uhradí před dodáním poskytnuté služby, aniž by bylo předem známo, kolik daná služba bude skutečně stát.
 • zárubeň - Zárubeň (nebo veřej, hovorově futro nebo futra, z německého Futter, Türfutter) je rám pevně umístěný ve zdi, který ohraničuje otvor dveří a tvoří jejich nosnou konstrukci. Obvykle bývá kovový, zejména v dřívějších dobách byl dřevěný nebo kamenný. Na zárubni je pomocí závěsů (pantů) zavěšeno křídlo dveří. Přední strana zárubně je ta, na které jsou závěsy, těsnění a protiplech zámku. Z přední strany se do zárubně nasazují dveře. (Zdroj – Wikipedie)
 • zaručil - Osoba, která se věřiteli písemně zavázala vyrovnat dluh, pokud ho dlužník sám nesplatí se jmenuje ručitel. Ručitel odpovídá za splnění závazku svým movitým i nemovitým majetkem až do výše pohledávky.
 • Zástavní hodnota - Je hodnota nemovitosti, kterou stanoví interní nebo externí odhadce banky a ze které banka vychází při poskytování hypotečního úvěru. Zástavní hodnota nemovitosti se nemusí vždy rovnat tržní ceně nemovitosti.
 • zlatý standard - Zlatý standard (angl. Gold standard) je způsob vyjádření hodnoty měny v měnovém systému, kde standardním ekonomickým měřítkem je zlato. Hodnota měny, která je používána jako jednotka zúčtování, je odvozována od definovaného množství zlata. Při používání zlatého standardu je měna tvořena buď mincemi raženými z přesně definovaného množství zlata, nebo takovými bankovkami, u kterých se emitent zaručuje splatit jejich hodnotu zlatem. Výhodou zlatého standardu je dlouhodobá cenová stabilita (nemožnost hyperinflace) a fixní směnné kurzy (stabilizuje mezinárodní obchod). (Zdroj – Wikipedia)
 • způsobilý - má potřebné schopnosti a předpoklady pro nějakou činnost
 • Zrcadlový fotoaparát - Zrcadlovka je fotoaparát, používající k zobrazení scény v hledáčku zrcadlo (na rozdíl od kompaktních fotoaparátů, které mají pro hledáček zvláštní průzor, eventuálně scénu zobrazují elektronicky).