dělanou podle určitého systému, stanoveného postupu – plánu, plánovitě, soustavně