měřítko, hledisko, podle něhož posuzujeme, srovnáváme více jevů

(Zdroj – nechybujte.cz)