Štěnice (Cimex) je rod polokřídlého hmyzu. Jedná se o parazity, specializované na různé druhy živočichů. Je to noční živočich. Živí se krví teplokrevných živočichů. Hostitele napadá v noci, vyhledává ho po čichu.

Na člověku parazituje štěnice postelní, někdy též uváděná jako „domácí“.

(Zdroj – Wikipedie)