Fond oprav je zásoba peněz, ze které SVJ hradí náklady spojené se správou domu a pozemku.