hmotný nebo peněžitý výsledek nějaké práce, vytěžené množství

(slovník ČJ)