má potřebné schopnosti a předpoklady pro nějakou činnost