Rozúčtovánín je vyčíslení výše nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb. Provádí se před samotným vyúčtováním záloh na služby.