Za časový test je označována doba vlastnění nemovitosti, po jejíž uplynutí je zisk z prodeje této nemovitosti osvobozen od daně.