použití malého objemu vlastního kapitálu a použítí většího objemu cizích zdrojů na financování investice