Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. ČNB v současnosti nestanovuje horní hranici tohoto ukazatele, při níž by se úvěr neměl být poskytnut.

Zároveň však dlouhodobě upozorňuje na to, že riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu. Dále ho zvyšuje pravděpodobnost, že bude žadatel vystaven nepříznivé životní situaci. Tou může být například snížení jeho čistého příjmu nebo zvýšení úrokových nákladů z celkového zadlužení. (zdroj ČNB)