Místa v dané oblasti. V našem případě jsou to místa, kde budeme nakupovat byty, protože se v daném místě dají dobře pronajímat.