Záloha je peněžní částka, kterou zákazník uhradí před dodáním poskytnuté služby, aniž by bylo předem známo, kolik daná služba bude skutečně stát.