LED (zkratka z anglického Light-Emitting Diode, česky elektroluminiscenční (elektroluminiscence – jev při, kterém dochází ve vhodném materiálu k přeměně elektrické energie na světlo) dioda (elektronická součástka s dvěma elektrodami, sloužící převážně jako usměrňovač), též světelná dioda, svítivá dioda, slangově ledka, ojediněle svítivka) je v elektrotechnice označení pro diodu, která emituje (vyzařuje) světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření, čímž se liší od standardní diody. Díky snížení ceny a vyšší účinnosti převodu elektrické energie na světlo jsou LED po roce 2020 využívány jako náhrada žárovek a zářivek v domácnostech, autech i v průmyslu.