Vyčítání chyb a pod..

Kritika (z řeckého krinein a kritiké techné, umění rozlišovat a posuzovat) znamená jako činnost hodnocení, posouzení, ocenění.

(Zdroj – Wikipedie)