Řádně způsobilý. Kompetentní člověk má znalosti, schopnosti a dovednosti a případně také oprávnění něco dělat.