pracovní kolektiv (skupina lidí, kteří pracují na společném cíli)