Vyúčtování je vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a zaplacených záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období. Zde tedy porovnáme, kolik nám nájemce zaplatil za určitou službu na zálohách a za kolik peněz tuto službu skutečně spotřeboval. Porovnáním těchto dvou hodnot nám vyjde případný přeplatek nebo nedoplatek.