Kde získat výpis z katastru nemovitostí

j

Napsal Petr Králík

}

21.06.2022

Výpis z katastru nemovitostí potřebujete při prodeji nebo koupi nemovitosti, žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. Kde ho získáte, jak dlouho to bude trvat a kolik za něj zaplatíte?

Co je výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí, nebo také výpis listu vlastnictví, dokládá vlastnická práva k nemovitosti k datu jeho vyhotovení. Jde o veřejnou listinu, která se váže k fyzické nebo právnické osobě a zobrazuje právní stav nemovitostí vlastněných touto osobou. 

Ve výpisu z katastru nemovitostí najdete právní vztahy k nemovitostem a případná omezení vlastnického práva, která by mohla zkomplikovat prodej nemovitosti. Je v něm uvedeno případné zástavní právo, předkupní právo, věcná břemena nebo to, zda je nemovitost předmětem konkurzu, je součástí společného jmění manželů apod.

Katastrální mapa zobrazuje přesná umístění pozemků.

Co je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky uchovává údaje o nemovitostech v České republice, tj. jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Informace v katastru jsou veřejné, oficiální výpis ale podléhá zpoplatnění.

Jak vypadá list vlastnictví

Veřejná listina s výpisem vlastněných nemovitostí je rozdělena do částí A až F, kromě toho má hlavičku a zápatí. Musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka a kolkem. 

V horní části najdete číslo listu vlastnictví a příslušnost ke katastrálnímu území. Dokument končí jménem a podpisem zaměstnance úřadu.

Část A

Úvodní část obsahuje informaci o vlastníkovi včetně jeho adresy a identifikace (rodné číslo nebo IČO. V případě, že existuje více vlastníků, uvádí jejich vlastnické spolupodíly.

Část B

Tato část identifikuje nemovitost pomocí informací jako parcelní číslo, číslo popisné a evidenční, výměru, druh a způsob využití pozemku, případně způsob ochrany.

Část C

Informuje o věcných právech, která zatěžují nemovitost. Jde o věcná břemena, zástavní či podzástavní právo, předkupní právo a další.

Část D

Obsahuje další zápisy týkající se nemovitosti. Například informace o soudních sporech ohledně nemovitosti, plombách a dalších upozorněních. Do poznámky se zde může zapsat vše ostatní, co ovlivňuje právní stav nemovitosti.

Část E

V této části je doloženo, jakým způsobem současný vlastník nemovitost nabyl. Nejčastěji jde o kupní smlouvu, může to být ale i darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí soudu v případě vlastnických nejasností nebo usnesení o příklepu, pokud byla nemovitost nabízena v dražbě.

Část F

Jde o část vyhrazenou informacím o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k pozemkům. Rozdělení BPEJ v jednoduchosti vyjadřuje kvalitu zemědělské půdy.

Jak získat výpis z katastru?

Výpis z katastru nemovitostí získáte buď osobně na katastrálním úřadě, nebo prostřednictvím kontaktních míst Czech Pointu. Czech Pointy najdete na většině poboček České pošty nebo na obecních, městských a krajských úřadech. Katastrální úřad je v každém kraji jeden, mívá však několik katastrálních pracovišť v různých okresech.

Co potřebujete pro získání výpisu z katastru nemovitostí

Pro výpis z katastru nemovitostí potřebujete znát jméno a datum narození vlastníka nemovitosti. V případě, že je vlastníkem právnická osoba, potřebujete její IČO.

List vlastnictví ale můžete prozkoumat i v případě, že tyto údaje neznáte. Dá se totiž postupovat i opačně – dohledat v katastru nemovitostí stavbu na základě katastrálního území a čísla parcely nebo čísla popisného.

Výpis z katastru nemovitostí potřebujete k uzavření kupní smlouvy.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Orientační bezplatný výpis z katastru nemovitostí můžete získat nahlédnutím do katastru prostřednictvím online aplikace. Informace v tomto nahlédnutí jsou ale neúplné a není možné je použít pro oficiální účely, například jako přílohu kupní smlouvy. K doložení vlastnictví nemovitosti je vždy potřeba si výpis zaplatit.  

Výpis z katastru nemovitostí online

Existuje i způsob, jak získat výpis z katastru přes internet. Online placený výpis z katastru nemovitostí pořídíte na stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (cuzk.cz). Tam vyhledáte nemovitost buď zadáním adresy a čísla popisného, nebo katastrálního území a parcelního čísla.

Na stránce si zvolíte, jestli chcete zakoupit úplný výpis z katastru nemovitostí, částečný výpis z katastru nemovitostí, informaci o pozemku či kopii katastrální mapy. Elektronický list vlastnictví je zpoplatněn podle počtu stran A4. Po zaplacení poplatku převodem nebo platební kartou dostanete výpis z katastru nemovitostí na zadanou e-mailovou adresu.

Stránky katastru vám umožní zažádat také o papírovou formu výpisu. Dostanete ho poštou na uvedenou adresu, doručení však může trvat až 30 dní.

Do katastru nemovitostí můžete nahlížet i on-line.

Částečný a úplný výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí může být buď částečný, nebo úplný. Částečný výpis z katastru obsahuje jen omezené informace. Hodí se vám především pro doložení, že jste vlastníkem – například když ohlašujete stavbu nebo prodáváte nemovitost.

Úplný výpis z katastru obsahuje všechny dostupné informace o všech nemovitostech dotyčného vlastníka. Každá strana výpisu je zpoplatněna, proto se vyplatí v případech, kdy stačí částečný výpis z katastru, pořizovat jen ten.

Co je katastrální území

Katastrální území jsou obvykle pojmenována podle názvů obcí a městských částí, případně osad. Podle názvu území také zjistíte, pod jaký místní katastrální úřad nemovitost spadá a kam se tedy v případě potřeby obracet. V katastru přitom může mít část obce jiný název, než jaký se používá pro doručování pošty.

Kolik stojí výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru je zpoplatněn podle počtu stran. První strana výpisu může podle zákona stát maximálně 100 Kč, každá další nejvýše 50 Kč.

Výpis z katastru se platí podle počtu stránek.

Další příspěvky

Jaké opravy bytu jsou hrazeny nájemcem

Máte v plánu pronajmout byt a lámete si hlavu nad tím, jaké povinnosti na vás čekají? Nebo byste se jen rádi vyvarovali někdy zcela zbytečnému rozporu s nájemníkem? Vysvětlíme, kdo nese zodpovědnost za běžné i drobné opravy bytu a hlavně do jakých částek. Také se...

číst více

Kdo je nájemce a na co si dát pozor při jeho výběru

Zjistěte, jak vybrat toho nejlepšího nájemce pro svůj byt nebo dům. Předáme vám naše mnohaleté zkušenosti se správou nemovitostí k pronájmu ještě dnes. Láká vás vidina pravidelného pasivního příjmu? Chtěli byste investovat do nemovitosti a začít ji pronajímat?...

číst více

Chcete se na něco zeptat?

Najdete nás na sítích

Petr Králík

Další příspěvky

Jak získat energetický štítek domu

Jak získat energetický štítek domu

Energetický štítek neboli Průkaz energetické náročnosti budovy nám říká, kolik energie konkrétní objekt spotřebuje. Energetický štítek se uvádí v MWh pro celou budovu. Můžeme se také setkat s jednotkou kWh, která se používá při přepočtu na metry čtvereční podlahové...

Jak si vydělat na dům

Jak si vydělat na dům

V posledních měsících ceny nemovitostí vystřelily raketově vzhůru, hlavně kvůli pandemii koronaviru. Dnes za standardní novostavbu v menším městě zaplatíte i 10 milionů korun. To je částka, kterou nemá úplně každý. A to nemluvíme o domech, které jsou ve velkých...

Kam investovat milion?

Kam investovat milion?

Máte volné peníze na investování a přemýšlíte, kam investovat milion? Tohle dilema znám a podařilo se mi objevit několik možností a investičních strategií. Milion korun můžete investovat například do akcií, jak radí odborníci, případně do dluhopisů (státních či...

Jak zhodnotit peníze 2021? Nemovitost je jistota

Jak zhodnotit peníze 2021? Nemovitost je jistota

Současná doba přeje investicím. Vzhledem k pandemii koronaviru, která se celosvětově promítla snad ve všech ekonomikách světa, jsou sice některé položky na trhu dražší než dříve, například investice do nemovitosti je vyšší. Na druhou stranu lidé po celou dobu šetřili....

Jak na neplatiče nájmu?

Jak na neplatiče nájmu?

Většina pronajímatelů je důvěrně zná. Neplatící nájemníky, se kterými se klidně i měsíce přou ohledně uhrazení dluhu a případného vystěhování. Jste ve stejné pozici? Řešíte, co dělat s dlužníky ve svém pronajímaném bytě a jak nepřijít o spoustu peněz a nervů? Poradíme...